Slider

Правила на конкурса:

  Събери възможно най-много шплентове от термоелектрически задвижки SALUS

Колкото повече шплентове съберете, толкова по-големи са шансовете Ви за печалба!

 Попълнете формуляра за заявка за участие, който се намира долу на страницата

 Изпратете ни пакета с шплентовете (минимум 30 бр.)

    Увеличавайте шансовете си и изпращайте шплентове през цялото време, през което продължава конкурсът.

Шплентовете можете да изпратите сами или посредством куриер на Speedy за наша сметка. Поръчайте куриер Speedy, като се обадите и цитирате нашият договор 87298 и данните за фирмата: Салус България ООД, София, Младост 4, бл. 483.

    Изчакайте обявяването на резултатите , което ще се състои на 22.12.2020г

Печелят тримата изпратили най-голям брой шплентове.

Формуляр за заявка за участие

СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА


Бихме искали да Ви осигурим достъп до цялата интересуваща Ви информация относно нашите продукти (новини, промоции, конкурси и др.). За да направим това се нуждаем от Вашето съгласие за:

Същевременно гарантираме, че Вашите данни съгласно информационната клауза се намират при нас на сигурно място и няма да бъдат предоставяни на други допълнителни субекти