Slider

Технически характеристик

Модел T30NC
Eел. захранване 230V AC 50 Hz
Iмакс. 200 mA
Работна консумация на енергия 2 W
Тип NC = Нормално Затворена
Сила на затваряне 100 N (±10%)
Ход на задвижката [mm] 4
Време на отваряне/затваряне около 2 мин
Резба M30x1,5/M28x1,5
Размери [mm] 40 x 70 x 40

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? Свържете се с нас!

Свържете се с нашите консултанти!

 офис: +359 2 996 4193
  actuator@salus-controls.eu

Дистрибутор на SALUS Controls:
Салус България ООД
Младост 4, бл.483, ОФИС 1
София П.К. 1715 BG

www.salus-controls.bg

SALUSControlsBulgaria

Съгласен съм с обработката на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. и Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) - ОРЗЗД (съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЗД), във връзка с изпращането на запитване чрез формата за контакт за осъществяване на кореспонденция относно дейностите на администратора. Предоставянето на данни е доброволно, но е необходимо за обработка на заявката. Информиран съм, че имам право на достъп до моите данни, да ги коригирам, изтрия, да поискам прекратяване на обработката и да оттегля съгласието си. Администраторът на лични данни е Салус България ООД, София, Младост 4, бл. 483

Прочетох информацията намираща се на www.actuator.salus-thb.bg